THAILAND
Geheel Thailand wordt gekenmerkt door een weelderige begroeiing en is in landschappelijk opzicht te onderscheiden in vier gebieden. Het noorden en noordoosten zijn bergachtig met als hoogste punt de Doi Inthanon (2596m) ten zuiden van Chiang Mai. Deze streek is begroeid met teakwouden, rijstvelden en regenwoud(resten).

Het centrale laagland is het centrum van de Thaise rijstteelt. De belangrijkste rivier van Thailand, de Chaophraya, stroomt door dit gebied om vervolgens uit te monden in de Golf van Thailand, iets ten zuiden van Bangkok. Dankzij dit gebied is Thailand de op ťťn na grootste rijstexporteur ter wereld, ondanks de lage rijstproduktie per oppervlakte-eenheid.

Het noordoosten van Thailand, gedomineerd door het droge Korat-plateau wordt begrensd door de Mekong rivier in het noorden en de grens met Cambodja in het zuiden. De grond is relatief arm en de landbouw is afhankelijk van de onregelmatige regenval. Het gebied is slechts voor een beperkt deel geÔrrigeerd en wordt vooral gebruikt voor de produktie van rijst, cassave, jute en mais. Het zuiden van Thailand is begroeid met een weelderige tropische vegetatie.

Voor de kust liggen eilandjes met paradijselijke stranden. De bekendste hiervan zijn Koh Samui en het schiereiland Phuket. De landbouw bestaat uit diverse plantages met ananas, rubber of palmolie. Daarnaast vindt men langs de kust veel mangrovebossen met garnalenkwekerijen

Geschiedenis
Opgravingen in het noorden van Thailand, aan de Mekong rivier op het Korat plateau wijzen op een ontwikkelde cultuur uit ongeveer 3600 voor Christus. Dit volk hield zich al bezig met landbouw en was waarschijnlijk de eerste cultuur ter wereld die in het Bronzen Tijdperk leefde. In de periode daarna zijn deze mensen verdwenen, waarschijnlijk verdreven door stammen uit het noorden. Over de volgende eeuwen is weinig bekend. Vanaf 800 voor Christus tot de 13e eeuw na Christus vestigden zich vele volkeren in het huidige Thailand, zoals de Mons uit Birma en de Khmers uit Cambodja. In de tweede en derde eeuw zorgde de vele contacten met Indische handelslieden voor een sterke invloed van de Indische cultuur. In de 13e eeuw trokken de Thais, afkomstig uit Zuid-China (de huidige Chinese provincie Yunnan), naar het zuiden vanwege een inval van de MongoliŽrs. Zij kwamen terecht in het gebied van de Korat vlakte in Noord-Thailand, een onderdeel van het rijk van de Khmers, dat zich uitstrekte van Cambodja tot Oost-Thailand. De Thai namen veel van hen over, vooral op gebied van bestuur, religie, cultuur en krijgskunde. Van de Mons namen de Thais het Theravada-boeddhisme over.

De koninkrijken Sukothai en Ayutthaya
Na de opstand tegen de Khmers in 1238 stichtten de Thai de stad Sukothai in de Menamvlakte. In deze periode ontstonden ook de vorstendommen van Phayao en Chiang Rai. De koning van Sukothai, Ramkhamhaeng, voerde het Thaise alfabet in, dat op de dag van vandaag nog steeds gebruikt wordt. Het schrift is een samenvoegsel van diverse Khmer alfabetten. Deze koning wordt beschouwd als stichter van het huidige Thailand en breidde zijn rijk uit tot in het huidige MaleisiŽ en Myanmar. Het koninkrijk kende grote rijkdom, maar raakte in verval en in 1350 greep koning Ramathibodi I naar de macht en verplaatste de hoofdstad naar Ayutthaya. De stad werd het belangrijkste koninkrijk in de regio en het hart van Siam. Op het hoogtepunt van zijn macht in de 17e eeuw had Ayutthaya een miljoen inwoners, meer dan Londen in die tijd. De stad werd bewonderd om zijn gouden daken en Boeddha beelden. In deze periode waren er ook bloeiende contacten met Europese mogendheden. Na mislukte pogingen van Frankrijk om Siam te veroveren of te kerstenen, kreeg de Nederlandse VOC een belangrijke handelspositie die tot in de 18e eeuw tot een levendige handel leidden.

De Rama dynastie
In 1767 viel Ayutthaya in handen van Birma en werd de stad geplunderd en verwoest. Generaal Taksin wist te ontvluchten en vestigde de hoofdstad Thonburi aan de Chaophraya rivier, tegenover het huidige Bangkok. Taksin werd in 1782 afgezet door generaal Chakri, die zich daarna kroonde tot Rama I en hiermee grondlegger was van de huidige Chakri-dynastie. Hij verplaatste de hoofdstad naar de oostelijke oever van de Chaophraya-rivier, op de plaats van het markt-plaatsje Ban Kok ("dorp van de wilde pruimen") en noemde de stad Krung Thep, "de stad der engelen". Voor buitenlanders is de stad echter bekend geworden onder de naam Bangkok. De koningen die volgden wisten Siam te vrijwaren van een koloniaal bewind. Zij waren intellectueel zeer ontwikkeld en werden erg gewaardeerd door het volk. Rama IV zorgde er in het midden van de 19e eeuw al voor dat vrouwen alleen uit vrije wil mochten trouwen, wat erg modern was voor die tijd. Rama V schafte als een van de eerste in de regio de slavernij af en bouwde met Europese hulp aan de infrastructuur van het land. Na de staatsgreep in 1932 werd Thailand een constitutionele monarchie die een einde maakte aan de absolute macht van de monarchie. In 1938 nam maarschalk Phibul de macht over en werd het land steeds nationalistischer. Een jaar later werd de naam van het land veranderd in Thailand. Phibul belemmerde de uitoefening vaniet-Boeddhistische godsdiensten en wilde het land naar Westers model moderniseren. Zonder hoed en schoenen mocht men bijvoorbeeld openbare gebouwen niet betreden.

Taal
Thai is een uiterst complexe taal met 44 medeklinkers, 38 klinkers en vijf verschillende tonen. Weinig toeristen zullen in de gelegenheid zijn de taal in korte tijd te leren, maar enkele woorden zijn altijd handig. Mannen gebruiken het woord kap aan het eind van bepaalde zinnen en vrouwen het woord ka.

Klimaat
Thailand kent drie seizoenen: het hete seizoen van maart tot midden juni, het regenseizoen van juni tot oktober en het koele seizoen van november tot en met maart. Voor mensen uit ons klimaat is Thailand echter het gehele jaar een warm land. Volgens metingen van de Wereld Meteorologie Organisatie is Bangkok de warmste stad ter wereld, gekeken naar de dagmaxima en nachtminima over het gehele jaar. Het regenseizoen wordt gekenmerkt door hevige, korte stortbuien aangevoerd door de zuidwest moesson, die voornamelijk in de namiddag vallen.

Hoewel regen nooit plezierig is op reis, heeft dit toch ook voordelen. Immers het landschap is gedurende de vochtige periode prachtig groen, het ruikt heerlijk fris en het is minder stoffig op de wegen. In het noorden van Thailand valt echter een stuk minder regen en het noordoosten heeft op zijn tijd zelfs met droogte te kampen. In het noorden kan het 's nachts zelfs behoorlijk koel zijn.

Cultuur
Thailand staat bekend als het land van de glimlach en tijdens uw vakantie zult u regelmatig glimlachende gezichten ontmoeten. De glimlach is in Thailand een natuurlijk aspect van het leven en wordt vaak gebruikt om beschamende situaties het hoofd te bieden. Als u aan een Thai de weg vraagt, zal hij of zij u glimlachend antwoorden en u ergens heen wijzen, ook al heeft men geen idee waar u heen wilt.

De wijze van groeten, de wai, zal u bekend voorkomen. Dit traditionele gebaar wordt gemaakt door de handpalmen tegen elkaar te plaatsen en ze naar het gezicht te brengen, terwijl men het gezicht licht voorover buigt. Als buitenlander zal niemand u het echter kwalijk nemen als u gewoon een hand geeft. Het maken van een wai zal echter wel gewaardeerd worden vooral omdat men het niet van een vreemdeling verwacht.
Een ander punt met betrekking op het ontmoeten van Thais is de manier van aanspreken. In tegenstelling tot wat wij in het Westen gewend zijn is het de gewoonte mensen aan te spreken met de voornaam. Een prettige bijkomstigheid is dat men op deze manier tenminste niet zijn tong breekt over de ingewikkelde meerlettergrepige Thaise achternamen.

Let u tijdens uw vakantie op de speciale betekenis van hoofd en voeten in Thailand. Het hoofd is zowel letterlijk als figuurlijk het hoogste deel van het lichaam. Het zal dan ook als onvriendelijk en onaangenaam worden ervaren als u een aai over iemands bol geeft. In tegenstelling tot het hoofd, zijn de voeten het laagste deel van het lichaam en het is uiterst ongepast om met uw voeten te wijzen of over iemand heen te stappen. Denkt u hier aan als u gaat zitten, want in onze cultuur is het een goede gewoonte om met de benen over elkaar te gaan zitten, zodat wij onbedoeld de onderkant van onze voeten laten zien aan omstanders. Daarnaast dient u in Thailand rekening te houden met de Boeddhistische levenswijze en deze te respecteren. Monniken worden zeer gerespecteerd en dienen uiteraard met uiterste beleefdheid te worden behandeld.

Vanwege hun celibaatbeloften mogen Boeddhistische monniken geen vrouwen aanraken en niets uit hun handen aannemen. Als u een tempel bezoekt dient u gekleed te gaan op een manier die geen aanstoot kan geven. Ook dient u uw schoenen uit te trekken als u de tempel in gaat. Dit geldt overigens niet alleen voor tempels, want men doet ook zijn schoenen uit als men een particuliere woning binnen gaat.

94% van de Thai is Boeddhist. Samen met de monarchie is het Boeddhisme de belangrijkste bindende kracht binnen de Thaise samenleving. Het geloof speelt een belangrijke rol in het leven van de Thai en komt op diverse manieren naar voren in het dagelijks leven. Zo ziet u 's ochtends de monniken in saffraankleurige gewaden over straat lopen om voedsel in te zamelen bij de gelovigen. Dit is geen vorm van bedelarij, maar een mogelijkheid voor de gever om zich verdienstelijk te maken. In het Boeddhisme zijn tolerantie en respect voor anderen belangrijke waarden. De kern van het Boeddhisme ligt in de Vier Edele Waarheden:
*dhukka, het (onvermijdelijke) lijden,
*samudaya, de oorzaak van het lijden, namelijk de begeerte,
*nirodha, de beŽindiging van het lijden door het temperen van begeerte,
*magga, de weg naar beŽindiging van het lijden via het Achtvoudige Pad. Dit pad bestaat uit een manier van leven met het juiste begrip, de juiste intentie, de juiste woorden, de juiste daden, de juiste manier om in levensonderhoud te voorzien, de juiste inspanning, de juiste zorgzaamheid en de juiste concentratie. Door op deze manier te leven kan men de begeerte doven en aangezien de begeerte de oorzaak van het lijden is, elimineert men op deze manier ook het lijden. Het uiteindelijke doel is het nirvana, dat wordt verworven na een lange cyclus van geboorte en wedergeboorte. Deze cyclus wordt bepaald door het handelen tijdens het aardse leven, de karma. Het nirvana is voor de meeste mensen niet te begrijpen en wordt eigenlijk meer gezien als een ideaal om naar te streven

Bevolking
Thailand staat bekend als het land van de glimlach en tijdens uw vakantie zult u regelmatig glimlachende gezichten ontmoeten. De glimlach is in Thailand een natuurlijk aspect van het leven en wordt vaak gebruikt om beschamende situaties het hoofd te bieden. Als u aan een Thai de weg vraagt, zal hij of zij u glimlachend antwoorden en u ergens heen wijzen, ook al heeft men geen idee waar u heen wilt.

De wijze van groeten, de wai, zal u bekend voorkomen. Dit traditionele gebaar wordt gemaakt door de handpalmen tegen elkaar te plaatsen en ze naar het gezicht te brengen, terwijl men het gezicht licht voorover buigt. Als buitenlander zal niemand u het echter kwalijk nemen als u gewoon een hand geeft. Het maken van een wai zal echter wel gewaardeerd worden vooral omdat men het niet van een vreemdeling verwacht.
Een ander punt met betrekking op het ontmoeten van Thais is de manier van aanspreken. In tegenstelling tot wat wij in het Westen gewend zijn is het de gewoonte mensen aan te spreken met de voornaam. Een prettige bijkomstigheid is dat men op deze manier tenminste niet zijn tong breekt over de ingewikkelde meerlettergrepige Thaise achternamen.

In tegenstelling tot de omringende landen is Thailand een welvarend land. Wij denken vaak, dat als wij naar de Tropen gaan we in aanraking komen met hele arme mensen, die wij graag op onze manier willen blij maken met kleding, snoepjes, pennen en dergelijke. In Thailand is dit absoluut niet aan de orde en men is eerder beledigd wanneer er een Hollandse vorm van liefdadigheid plaatsvindt, dan blij te maken. Uiteraard zijn er de 'brutale' kinderen, die u om alles en nog wat zullen vragen. Geef hen niets; u maakt ze alleen maar nog brutaler!

Politiek/Economie
Sinds 1932 is Thailand een constitutionele monarchie. De koning en regering bevinden zich in de hoofdstad Bangkok. Het land is verdeeld in 73 provincies, changwats, met aan het hoofd een door de koning benoemde gouverneur. Alhoewel de Thaise democratie de laatste jaren steviger in zijn schoenen is komen te staan, blijft het leger een belangrijke factor van betekenis. Staatsgrepen zijn in het verleden dan ook regelmatig voorgekomen. Het koningshuis wordt diep gerespecteerd door de Thaise bevolking. In vele winkels, huizen, tempels en openbare gebouwen hangt een portret van de koning Bhumibol Adulyadej, of Rama IX en koningin Mom Rajawongse Sirikit Kitiyakara. Een afbeelding van de koning en koningin mag nooit bespot worden en wordt het liefst zo hoog mogelijk boven ooghoogte van de mensen gehangen. De koning heeft nog steeds een belangrijke invloed op het politieke en religieuze leven.

Tijdsverschil
De tijd in Thailand loopt zeven uur vooruit op de Greenwichtijd. Dit betekent dat het in Amsterdam en Brussel zes uur 's nachts is als het in Bangkok twaalf uur 's middags is.

Beziensvaardigheden

River Kwai
Van de beroemde brug is alleen het stuk met bogen nog origineel. Een deel van de brug is vervangen na een bombardement van de Engelse luchtmacht. Wat nu nog rest is een gammele constructie van hout en staal en niemand zou er aandacht aan hebben geschonken als de brug niet zo'n beruchte historie had gehad. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wilden de Japanners een spoorwegverbinding tot stand brengen tussen Birma en Thailand, waarin de rivier de Kwai een belangrijke schakel vormde. Tijdens de aanleg zijn tienduizenden krijgsgevangenen en dwangarbeiders overleden als gevolg van ziekte, ondervoeding en de slechte behandeling door de Japanners.

In de buurt van de spoorlijn liggen het kleine indrukwekkende Hollandse museum en twee begraafplaatsen waar vele Engelsen, AustraliŽrs en Nederlanders liggen die stierven tijdens de aanleg van de spoorlijn.

Mae Hong Son
Zo'n 369 km ten noordwesten van Chiang Mai ligt Mae Hong Son in een schilderachtig dal om-geven door de jungle. De tocht is fascinerend door de hooglanden en weelderige bossen. De route naar Mae Hong Son wordt ook wel 'de weg met de tweeduizend bochten' genoemd. Vroeger was de rit alleen te maken op de rug van een olifant, maar met de aanleg van 'hoofd-weg nr. 108' is de route ook voor ander verkeer toegankelijk. Mae Hong Son is een mysterieuze plaats met een zeer goed bewaard gebleven eigen cultuur. Mae Hong Son is vooral bekend om de oorspronkelijke bewoners met de traditionele Thai Yai kleding, de schitterende - in Birmaanse stijl gebouwde - houten tempel en de beroemde Langnek-stammen. Hier krijgt elk meisje dat wordt geboren met volle maan een koperen ring om haar hals met als gevolg dat de nek tot onvoorstelbare lengte uitgroeit.

Koh Phi Phi
Na Phuket is Koh Phi Phi een van de bekendste stranbestemming in de Andeman Zee. De prachtige stranden, omzoomd door palmen en het smaragdgroene zeewater, maakt dit eiland tot een topper. Tevens vindt u hier de grillig gevormde kalksteenrotsen van het Nationale Park Ao Phang, welke we allemaal kennen uit de James Bondfilm "The man with the golden gun"en natuurlijk de film "The Beach". In werkelijkheid is deze film opgenomen op het eiland ernaast (Koh Phi Phi Leh), maar ook op het grotere eiland vind u nog paradijslijke strandjes. Een heerlijk eiland voor iedereen!

Koh Pha Ngan
Koh Pha Ngan wordt ook wel eens het party eiland van Thailand genoemd, dit komt voornamelijk door de Full Moon Party die hier maandelijks wordt gegeven en een must is om mee te maken als je van dansen houdt!
Op het strand van hat Rin draaien tegenwoordig de meest bekende DJ's en komen zo'n 5000 mensen samen om een geweldige avond te hebben.

Het eiland heeft nog steeds een echte hippie-uitstraling en is in de loop der tijd gelukkig niet mee gegroeid tot een massabestemming. Het leven is hier eenvoudig, zo ook de accommodatie.

Koh Samet
Vanuit de heksenketel Bangkok bent u binnen 3 uur op dit tropische paradijs. Koh Samet biedt een geweldige strandcultuur, vooral Hat Sai Kaew; een prachtig spierwit bountystrand, maar waar u ook leuke winkeltjes, internetcafťs en duikscholen vindt.
Naast dit bekendere strand vindt u er ook veel kleine strandjes verscholen in een baai, waar u geweldig vis kunt eten in een van de primitieve restaurantjes op het strand. Ook is het binnenland een bezoek waard en helemaal per mountainbike. Tijdens uw tocht hoort u Gibbons krijsen in het oerwoud en fladderen reuze vlinders voorbij.

Koh Samui
Een van de mooiste tropische eilanden van Thailand met prachtige baaien, witte zandstranden, kristalhelder water en vele leuke restaurants, winkels en cafť's. Samui heeft gelukkig nog steeds de lokale Thaise charme behouden met kleine vissersdorpjes en kokosnootplantages. Samui heeft voor elk wat wils; Chaweng en Lamai beach hebben vele trendy uitgaansgelegenheden, in Bophut en Maenam kunt u genieten van de relaxte Thaise sfeer met lokale eetstalletjes en verlaten stranden. De afstanden op Samui zijn klein. Behalve zon, zee en stranden valt er op Samui ook wat te zien: aanraders zijn de apenschool, de watervallen van Hin Lad en Na Muang, Big Buddha en de tempel van wat Phra Yai, en de mooie vlindertuin. Verder: scuba-diving, snorkelen, olifantensafari's, mountainbiken en diverse health spa's.

Monkey business op Samui
Kijk niet verbaasd als u achterop de bagagedrager van een scooter een aap ziet zitten. De berijder en de aap zijn namelijk op weg naar hun werk. Op het eiland worden apen getraind om van boomtop tot boomtop te springen om zo rijpe kokosnoten te plukken. Mannetjesapen plukken er wel 1000 per dag! Op Samui kunt u ook zo'n school bezoeken!

Koh Tao
Piepklein tropisch eilandje in de Andaman Zee, 70km van de kust en voornamelijk bezocht door individuele reizigers. Koh Tao is heel groen met een dramatisch bergachtig decor, kristalhelder water en heel veel palmbomen. Er zijn voornamelijk zandwegen, elektriciteit door generatoren (veelal alleen 's avonds), beachcafť's en lokale restaurantjes en accommodatie, voornamelijk bestaande uit eenvoudige houten cabana's met twee bedden, een veranda met zitje, ventilator en/of airco (uitsluitend 's avonds) en een douche (met lauw water) U hebt hier echter niet veel nodig, het is gewoon 'terug naar de oorsprong', een unieke ervaring, zeker voor een paar dagen. Koh Tao is geliefd om de koralen, duik- en snorkelmogelijkheden en de vermaarde 'full moon' strandparties. Overdag 'loungen' aan het strand maar 's avonds wordt er altijd wel ergens op het eiland een party georganiseerd (check de AC Club, de Whitening Club, Venus en Sairee Beach) die tot in de vroege uurtjes doorgaan.


Sunday, October 8, 2006
1 Thai Baht = 0.02119 Euro
1 Euro (EUR) = 47.19290 Thai Baht (THB)


Er zijn in de omgeving van Pattaya drie Nederealndse internetcafe's, die zeker aan te bevelen zijn. Voor meer info zie onderstaande link:
http://ronsinternetcafe.net


Even nog een aantal handige tips:
Touristpolice Tel: 1155

Voor de rokers:
Met name in bangkok GEEN sigaretten op de grond gooien! Dat kost 2000 bath en erger nog, je mag mee naar het politiebureau om alles officieel te betalen, kost uren..
Peuken in asbakken gooien die je afentoe tegenkomt en anders in t riool.

Het woordje "farang" goed onthouden!
Als je op een markt bent en je vraagt prijs, en je hoort dat vaak dan is de kans dat je te veel moet betalen groot. Farang is een soort onbeleefde vorm voor buitenlander. Ze praten dan over je en willen je oplichten!
Ze hebben daar nogal wat opdringerige straat verkopers....met name nep horloges, brillen enz enz 
Bij die marktjes en straatventers kun je gigantisch afpingelen, horloges van 2000 bath voor +- 500 enz..
Als ze vragen "first time in thailand" altijd zeggen "NEE, mijn 3e keer" ofzo, anders krijg je meteen "farang prijzen". (=veel hoger!)
Altijd doen alsof je weet hoe het werkt, anders betaal je dingen 3 dubbel. (met name taxi's en souveniers enzo) Over alles kun je onderhandelen, ook hotels!!! Zeker doen!
En niet naar slappe praatjes luisteren als kerel anders word je door de taxichauffeur naar een hoerentent of massagesalon gebracht ipv de supermarkt krijgen provisie als ze klanten afleveren! Het zelfde geldt voor de zilverfabriekjes enzo. Geen drinken uit de ijskast op hotelkamer pakken, maar gewoon naar "seven eleven" gaan scheelt heeeeeeeeeeeel veel. (dat zijn de supermarktjes die bijna non-stop open zijn)
De supermarkt Tops is van albert-heijn, die hebben ook een goede bakker voor als jullie het thais eten zat zijn. First class met de trein is ook heel goed daar en naar verhouding veel goedkoper als vliegtuig, dan heb je een eigen prive cabine. Prepay kaartje kopen (telefoon) dan kunnen ze gebelt worden voor 3ct ofzo
Met rabobank en postbankpas kun je bij banken pinnen. Hoeveel bath je krijgt kan per bank verschillen dus kan intressant zijn de koersen op de bordjes te lezen!!!!

Per 1 OKTOBER 2006: AANVULLENDE REGELS OP AUTOMATISCH 30 DAGEN-TOURIST VISUM
 
Zoals u hierboven kunt lezen, heeft u geen visum nodig als u met een Nederlands of Belgisch paspoort naar Thailand reist en niet langer dan 30 dagen in het land gaat verblijven. U krijgt dan bij aankomst in Thailand automatisch een tourist-visum voor 30 dagen. Daarmee kunt u ook bijvoorbeeld binnen die 30 dagen naar een ander land (b.v. Laos, Myanmar, Vietnam, MaleisiŽ of Cambodja), en dan weer terugkeren in Thailand; u krijgt dan bij terugkeer weer automatisch een 30 dagen-tourist visum. Van die regeling werd echter op grote schaal misbruik gemaakt door lieden die op een steeds vernieuwd 30 dagen-tourist visum illegaal werkten in Thailand. Om daar een eind aan te maken geldt sinds 1 oktober 2006 een aanvullende regel:
u kunt op de hierboven omschreven wijze slechts 2 keer een nieuw 30 dagen-tourist visum krijgen; u kunt derhalve maximaal 90 dagen in Thailand verblijven. Daarna moet u het land verlaten hebben en kunt u pas terugkeren met een automatisch 30 dagen-tourist visum als er minimaal 90 dagen verstreken zijn sinds u voor het laatst Thailand verliet.
 
  
Voor alle duidelijkheid nog maar eens anders geformuleerd:
binnen een periode van 6 maanden kunt u maximal 3x 30 dagen op een automatisch 30 Dagen-Tourist visum Thailand binnenkomen. U kunt dus bijvoorbeeld 1 x voor 14 dagen, 1x voor 21 dagen en 1x voor 30 dagen binnenkomen, waarna u 90 dagen moet wachten alvorens u opnieuw met een automatisch 30 Dagen-Tourist visum Thailand kunt binnenkomen. Wel kunt u altijd, wanneer u maar wilt (dus ook binnen die 90 dagen 'wachttijd'), Thailand binnenkomen met een betaald 60 Dagen 1 Entry-Tourist visum (of elk ander betaald visum). Deze visa zijn verkrijgbaar via het Thaise Consulaat in Amsterdam en de Thaise Ambassade/het Thaise Consulaat in Den Haag, en moeten uiterlijk 2 weken voor vertrek zijn aangevraagd.
  
Persoonlijke hygiŽne
de Thais zijn uiterst propere mensen; ze wassen zich wel 3 keer per dag en trekken even vaak schone kleren aan. Thais gebruiken geen zuivelprodukten zoals melk en kaas; westerlingen wŤl. De meeste westerlingen zweten nogal in een tropisch klimaat, en Aziatische mensen kunnen westerlingen dan ruiken; aangenomen wordt dat dit komt doordat wij kaas consumeren. Daarom is het goed als u in Thailand minstens tweemaal per dag onder de douche gaat, en steeds schoon ondergoed en een schoon hemd of blouse aantrekt.
 
Omgang met dieren
Voor olifanten hebben de Thais ook een diep respect, al komt ook bij toeristische olifantenattracties dierenmishandeling voor: men gunt de dieren hun rustperiodes niet als er veel toeristen zijn en straft de dieren als deze laten merken dat ze er genoeg van hebben. Katten worden algemeen nog als nuttig gezien vanwege het vangen van muizen en ratten, maar met de omgang met honden is het doorgaans treurig gesteld in Thailand. Natuurlijk zijn er uitzonderingen: Thais die met honden omgaan zoals ook westerlingen dat doen, maar het gaat dan helaas om een kleine minderheid. De meerderheid moet weinig van honden hebben. Er zijn dan ook honderdduizenden zwerfhonden in Thailand, die vaak afschuwelijke wonden hebben en onder de schurft zitten. U ziet ze veel in en bij tempels, omdat ze op tempelgronden beschermd worden door de monnikken. Sommige honden die zich in de steden en dorpen in bepaalde sois hebben 'gevestigd' krijgen nog wel eens wat eten toegeworpen van de bewoners, maar de meeste straathonden leiden een armzalig en ellendig bestaan. In sommige delen van Thailand wordt zelfs hondenvlees (vooral van puppies) gegeten, iets dat overigens in andere Aziatische landen (met name China) op veel grotere schaal gebeurt.
Gelukkig komen er steeds meer dierenasiels die de ergste krepeergevallen onder de honden van de straat halen, laten behandelen door een dierenarts en er een goed tehuis voor zoeken. Deze asiels zijn bijna altijd het initiatief van westerlingen, en zijn volkomen afhankelijk van liefdadigheid. Overigens moet gezegd worden dat wij zelf geconstateerd hebben dat in steeds meer steden en dorpen hondenasiels komen, en er dus ook steeds minder zielige beesten op straat verkommeren. het gaat langzaam maar zeker de goede kant op!Wat u niet mag uitvoeren uit Thailand
U mag abosluut geen antiqiteiten uit Thailand uitvoeren; dat geldt voor beelden (waaronder Boeddha-beelden of delen daarvan), voorwerpen uit opgravingen, delen van tempels, antieke schilderijen en alle andere kunstvoorwerpen evengoed als voor artikelen van religieuze aard. U heeft hiervoor officiŽle toestemming nodig van de Fine Arts Department in de Office of Archelogy and National Museums, 81 Thanon Sri Ayuthya, Bangkok. Koopt u antiquiteiten in een gerenommeerde winkel, dan krijgt u er Úf een officieel Uitvoer-Certificaat bij, of men regelt dit voor u. Uitvoeren van Boeddha-beelden en -afbeeldingen die geen antiek zijn (dus ook in de vorm van souvenirs) is eigenlijk ook verboden. Onze praktijkervaring is echter dat u, als u de douane-ambtenaren ervan kunt overtuigen dat u de voorwerpen meeneemt voor eigen gebruik thuis en dat u deze met alle respect zult behandelen, er al snel een oogje toegeknepen wordt. Met een hele koffer vol wordt dit verhaal natuurlijk nogal ongeloofwaardig.

Wat u niet mag invoeren in Nederland
Heel veel dingen die in Thailand gewoon te koop zijn, mag u niet invoeren in Nederland.
Doet u dat toch, dan wordt u bestraft met inbeslagname ťn boete. Of u wordt gestraft met het betalen van invoeerrechten en btw, en dan is alle voordeel weg. Het betreft hier o.a. voorwerpen die gemaakt zijn van (delen van) beschermde diersoorten zoals krokodillen, slangen etc, opgeprikte vlinders, kevers etc., voorwerpen die vallen onder de categorie 'merkpiraterij' (waaronder kleding, horloges, computersoftware, films op video en DVD, etc).
Ook bij de invoer van Thais-inheemse planten moet u goed uitkijken, want bijvoorbeeld vele orchideeŽnsoorten vallen onder beschermde planten. In het algemeen kunt u er van uitgaan dat de verpakte orchideeŽn die u op de luchthaven van Bangkok kunt kopen, vrij invoerbaar zijn, maar garantie krijgt u niet.

Twijfelgeval: maatkleding
Thailand is ook bekend om z'n kleermakerswinkels waar u in 24 uur voor een ongelooflijk lage prijs een maatpak wordt aangemeten. Maar dat is dan niet noodzakelijkerwijs precies in ýw maat: er wordt aan de lopende band slecht werk afgeleverd voor de toeristen. Trouwens: binnen 24 uur kan zelfs de beste en snelste kleermaker geen vakwerk afleveren.
Wantrouw ook de fantstische aanbiedingen: 1 kostuum, 2 pantalons, 2 shirts en 2 zijden dassen van 139 Euro! Zelfs een kind kan begrijpen dat dit nooit goede kwaliteit kan zijn, niet qua stoffen en niet qua kleermakerswerk.
Het is niet makkelijk een goede kleermaker te vinden die u stoffen en maakwerk van goede kwlaliteit aanbiedt voor een goede prijs. Ook hebben de kleermakerswinkels vaak 'runners' voor de deur of in de buurt lopen, die u naar binnen willen praten.
Om het nog ingewikkelder te maken: dit zijn dan niet noodzakelijkerwijs slechte kleermakers. Ook goede kleermakers nemen soms, in hun eindeloze zucht naar nůg meer klanten, hun toevlucht tot dit soort praktijken. Bovendien: aanbevelingen van hotelpersoneel zijn ook niet te vertrouwen; zij hebben ook vaak een familielid of vriend met een kleermakerswinkel (of krijgen ergens provisie) en geven dus geen  * *object**ief advies. Kijk dus goed uit vůůr u uw goede geld uitgeeft bij een kleermaker.
En: als u maatkleding heeft laten maken, neem die dan nooit in de 'kleermakersverpakking' mee naar Nederland, want u gaat bij de douane op Schiphol invoerrechten en btw betalen!

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
15 Soi Tonson, Ploenchit Road
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: +66 (0)2 309 5200
Fax +66 (0)2 309 5205
E-mail:
  ban@minbuza.nl 

Plaats een reactie
Bekijk reacties
Go to top

2008-12-03 03:35:31  robert
Beste men mevr Wou graag een hond meenemen naar holland is dit mogelijk wil alle spuiten geven en papieren in orde maken is dit mogelijk is mijn vraag in afwachting van Uw antwoordt met de vriendelijke groeten robert

2008-11-17 14:51:05  LHC
Half november is een verrassende roman met de titel ĎThaise Liefdeí uitgekomen. Zonder twijfel een Šbsolute aanrader voor iedere Thailand bezoeker. Flaptekst No money no honey is een gevleugelde uitdrukking in de vele uitgaansgelegenheden die Thailand rijk is. De liefde die er per kilo te koop is is voor alle betrokkenen dikwijls een laatste strohalm. Soms begeeft zelfs die laatste strohalm het. Maar speelt liefde niet altijd in het land van de illusies? Karel Poort die in een vorig leven de wereld heeft afgereisd als televisiefreelancer debuteert hier verrassend als schrijver. In Thaise Liefde trakteert hij ons op een vlotgeschreven en soms hilarisch relaas over de laatste hoop van een man in zijn nadagen. Een desperate man die volledig in de ban is geraakt van een slim plattelandsmeisje en alle realiteit uit het oog verloren heeft. Jef Rademakers Opvallend dubbeldebuut Het debuut van een auteur is op zich al een klein wonder. Een proces van duizenden uren intensief schrijven denken schrappen en weer herschrijven eindigt met de fysieke verschijning van zijn eersteling. Immers twee jaar eerder was het allemaal nog slechts een vaag idee in de loop van de tijd verwoord tot de definitieve vorm en tenslotte als manuscript verstuurd naar de diverse uitgevers. Maar hoe is het dan om in dezelfde maand met TWEE boeken tegelijk te debuteren in TWEE totaal verschillende genres en dan ook nog bij TWEE uitgevers? Het overkomt deze auteur niet in de laatste plaats ook tot zijn eigen verbazing. Als medio november bij Servo uitgeverij de roman Thaise Liefde uitkomt wordt in dezelfde periode door uitgeverij Aspekt de verhalenbundel Het Mantelpakje in de markt gezet. Dan mag je toch spreken van een opmerkelijk debuut in meerdere opzichten een Ďdubbelslagí. Voor meer informatie Servo uitgeverij http www.uitgeverijservo.nl servo.nsf main?Openframeset&src servo.nsf fondslijst?OpenForm&frame rechts Uitgeverij Aspekt http www.uitgeverijaspekt.nl Catalogus.pdf pagina 9 http www.uitgeverijaspekt.nl Homepage.htm

2007-03-30 10:33:27  witte
hallo echt een super verhaal ik kom al vanaf 2004 in Thailanden weet hoe het er aan toe gaat daar en wat je verteld klopt allemaal.Maar een vraag ik woon op dit moment in Khao Takiap is een plaatsje bij Hua Hin vanaf Juli 2006.Je hebt het over invoeren van Thailand na Nederland gewone merkkleren als replay gucci enz enz de echte dan daar krijg je toch geen problemen mee of wel en met visvoer weet ij daar meer van af of je dat kunt invoeren na Nederland.Ik wil iets beginnen vanuit Thailand na Nederland maar wil wel eerst zeker weten wat wel en niet kan.Hoop dat je mij meer kunt vertellen over dat zoals hoeveel is de invoerrechten en de btw ik lees 25 boot is goedkoper dan vliegtuig.Ik weet al veel en waar ik het kan halen alleen nu nog vervoeren na Nederland en dat wil ik weten hoe dat in zijn werking gaat.Bedankt en tot ziens Groetjes WitteFree website & domain name provided by blogje.eu . C.M.S. & templates © Universalis . Hosted & powered by Shopje © 2003 - 2021 .
Laatst gewijzigd: 2006-10-26 Hits: